Yêu cầu đối với trang đích quảng cáo

Trang đích phải đáp ứng những yêu cầu sau để được chấp nhận:

 • Các trang đích có chứa các thông tin được hiển thị trên biểu ngữ của nhà quảng cáo và tránh gây hiểu lầm cho người dùng;

 • Các trang web thương mại điện tử phải có thông tin chi tiết về các điều khoản và điều kiện thanh toán và giao hàng;

 • Nội dung của các trang đích phải truy cập được khi không đăng ký hoặc qua bất kỳ quá trình đăng nhập nào;

 • Thông tin về giá cả và phương thức thanh toán phải được dễ dàng tìm thấy trên các trang web;

 • Giá trên trang web phải phù hợp với giá cả trên các banner và giá thực tế;

 • Liên kết dẫn trực tiếp đến trang web của bạn.

 • Liên kết không nên dẫn tải về bất kỳ tập tin hoặc chạy bất kỳ ứng dụng.

 • Liên kết mà có mục đích duy nhất – đưa người dùng đến trang web khác- sẽ không được chấp nhận

 • Liên kết dẫn đến trang web chứa dữ liệu khác không hợp lệ sẽ không được chấp nhận

 • Không chấp nhận liên kết dẫn đến một email

 • Các trang có chứa các nội dung bạo lực, đồi trụy, ghê rợn, nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt, vi phạm pháp luật về quảng cáo trên các trang đích sẽ không được chấp nhận.

Về kỹ thuật:

 • Không chấp nhận chuyển hướng URL

 • Không chấp nhận mã trạng thái của trang đích là 4xx hay 5xx (ví dụ như lỗi 500);

 • Mã phản hồi của máy chủ cho các trang đích nên là 200 OK.