Mã số khuyến mại: Điều khoản và điều kiện

Mã số khuyến mại là khoản tiền khuyến mại chuyển vào tài khoản người dùng, chỉ có giá trị sử dụng 01 lần.

Để sử dụng mã số khuyến mại, người dùng cần thực hiện mọi điều kiện đi kèm với mã số khuyến mại này.

 • Mỗi mã số khuyến mại chỉ có thể sử dụng một lần, cho một tài khoản, nếu không có đề nghị rõ ràng về việc sử dụng nhiều phiếu khuyến mại.

 • Mã số khuyến mại chỉ có giá trị trong thời hạn sử dụng. Mã số khuyến mại đã hết hạn không được áp dụng cho tài khoản người dùng.

 • Mỗi mã số khuyến mại chỉ có thể sử dụng cho một tài khoản.

 • Mỗi mã số khuyến mại có giá trị theo điều kiện đề nghị. Sau khi sử dụng mã số khuyến mại, giá trị này sẽ chuyển vào tài khoản của người dùng và được sử dụng để thanh toán cho các chiến dịch quảng cáo nếu chiến dịch quảng cáo được chấp thuận bởi Hệ thống kiểm duyệt QC theo các điều khoản và điều kiện của QC. Khi đó, tất cả điều kiện về giá và tính phí đều như giao dịch thông thường.

 • Khoản tiền khuyến mại trong tài khoản có giá trị sử dụng trong vòng 90 ngày sau khi kích hoạt. Khoản khuyến mại còn dư sau 90 ngày (nếu có) sẽ bị xóa khỏi tài khoản người dùng.

 • Mã số khuyến mại chỉ được sử dụng cho các tài khoản người dùng đã được kích hoạt. Tài khoản được kích hoạt là tài khoản đã thanh toán ít nhất một lượt nạp tiền.

 • Người dùng sẽ phải thanh toán cho số tiền quảng cáo vượt quá giá trị của mã số khuyến mại.

 • Khoản tiền khuyến mại không được hoàn trả hay chuyển nhượng

 • Mã số khuyến mại không được bán lại cho bên thứ ba

 • QC Cốc Cốc có quyền thu hồi mã số khuyến mại bất cứ khi nào vì bất kì lý do gì

 • Sử dụng mã số khuyến mại là bạn đã chấp nhận những điều khoản và điều kiện này. Đề nghị này không có giá trị nếu bị pháp luật cấm.