Chính sách nhãn hiệu của Cốc Cốc

Chính sách của chúng tôi về việc sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký phụ thuộc vào vị trí mà các cụm từ mô tả của nhãn hiệu xuất hiện. Sau đây là chính sách cụ thể cho từng vị trí có chứa nhãn hiệu hoặc cụm từ mô tả nhãn hiệu đã đăng ký:

  • Tiêu đề quảng cáo, nội dung quảng cáo, hoặc nội dung trong ảnh.
  • Từ khóa
  • URL

Trong tiêu đề quảng cáo, nội dung quảng cáo, hoặc nội dung trong ảnh

Nếu không thuộc các trường hợp được cho phép sau đây, mọi quảng cáo tuyệt đối không được chứa nhãn hiệu đã đăng ký/cụm từ mô tả nhãn hiệu đã đăng ký của đơn vị kinh doanh khác không phải nhà quảng cáo trong tiêu đề, nội dung quảng cáo, hoặc trong phần nội dung của banner hay hình ảnh.

Trường hợp được cho  phép:

  • Nhà quảng cáo được chính người sở hữu nhãn hiệu cho phép sử dụng và có thể xuất trình bằng chứng của sự cho phép này.
  • Nhà quảng cáo là đại lý phân phối /nhà bán lẻ của sản phẩm thuộc nhãn hiệu đó.
  • Nội dung chính của trang được quảng cáo chỉ cung cấp thông tin về nhãn hiệu đó.
  • Các cụm từ mô tả của nhãn hiệu được sử dụng theo nghĩa thông thường của nó và không có gợi ý hoặc ám chỉ gì đến nhãn hiệu đã đăng ký.

Trong từ khóa

Cốc Cốc không hạn chế nhà quảng cáo sử dụng từ khóa chứa nhãn hiệu của đơn vị khác. Nhà quảng cáo được phép sử dụng các cụm từ mô tả nhãn hiệu trong danh sách từ khóa, ngay cả khi nhãn hiệu đó và họ là đối thủ cạnh tranh.

Trong URL

Cốc Cốc không hạn chế nhà quảng cáo sử dụng URL có chứa nhãn hiệu của đơn vị khác. Nếu người sở hữu nhãn hiệu phát hiện một nhà quảng cáo sử dụng nhãn hiệu/cụm từ mô tả nhãn hiệu của họ trong URL, chúng tôi khuyến khích người sở hữu nhãn hiệu liên hệ trực tiếp với nhà quảng cáo để giải quyết căn cứ theo quy định Pháp luật về Sở hữu trí tuệ, hoặc tham khảo và sử dụng chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)

Báo cáo sai phạm trong sử dụng nhãn hiệu

Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành động sử dụng nhãn hiệu nào không đúng với quy định trên, vui lòng liên hệ với đội hỗ trợ của chúng tôi để trình báo.